นายนิยม สองแก้ว
อธิบดี   


นายวีรเดช อินทวงศ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  

467027
วันนี้
วันที่ผ่านมา
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
198
275
1000
463735
9329
25156
467027
Your IP: 192.168.2.69
2023-09-26 06:45

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

แผนงาน/โครงการ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการรางวัล : Reward 

reward : รางวัล

Online One Stop Service

sealed ขอลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

sealed ขอรับสารเร่ง พด.หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

sealed ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน sealed ขอแหล่งน้ำไร่นา
นอกเขตชลประทาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู   สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู   

sealed แจ้งโรคระบาดสัตว์ 

 

 

sealed จองคิวทำใบขับขี
sealed เสียภาษีรถยนต์
สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดหนองบัวลำภู
  สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู   

sealed e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว 

 

 

sealed ขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
sealed ขอชำระค่าน้ำประปา
สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่หนองบัวลำภู 
  การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหนองบัวลำภู
 


sealed งานขอใช้ไฟฟ้า
ในเขตต่างจังหวัดหนองบัวลำภู
 

 

  

sealed ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดหนองบัวลำภู
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู   
 

sealed ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 

 

    
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู